HTML KODY PRE STRANKU
Zákaz kopírovania

Vložte tento kód do svojej stránky:

<body oncontextmenu="return false" onmousedown="return false" onselectstart="return false" ondragstart="return false">

! UPOZORNENIE: Zakáže síce kopírovanie, ale aj písanie do prihlasovacích polí alebo diskusii.